размером от 0,5 см до 1 см

Сроки исполнения:
от 6 дней
Цена:
550